LT EN

Ieškomi partneriai lenkų projektui apie neįgaliųjų teises

2015 02 23
Partneriai
Pilietinės visuomenės projektai. Skelbimas galioja iki 2015 m. kovo 2 d.

Lenkijoje veikiantis Regioninės plėtros fondo institutas, kurio veikla yra sutelkta į neįgaliųjų integraciją ekonominiame, socialiniame bei neformaliame gyvenime, Pilietinės visuomenės projektui ieško partnerių, turinčių patirties neįgaliųjų teisių gynimo bei jų integracijos srityse. Projektu būtų siekiama paskatinti neįgalius žmones aktyviau įsitraukti į pilietines veiklas, išmokti ginti savo teises ir tokiu būdu įsitraukti į visuomeninį gyvenimą. Nacionaliniu mastu būtų įgyvendinamos šviečiamosios veiklos, skatinamos lygios galimybės Europos ir vietos mastu, projekto partnerių tarpe keičiamasi patirtimi bei bendrai kuriamas žmonių su negalia civilinis kodas – į Europos institucijas orientuotas gidas apie neįgaliųjų teises.

Daugiau informacijos ir kontaktai