LT EN

Europos Komisija paskelbė 2020 m. Pilietybės ataskaitą

2021 01 26
Tyrimai
Kas trejus metus Europos Komisija raportuoja apie ES pilietybės nuostatų taikymą ir siūlo naujus prioritetus ateinantiems 3 metams. Kalbant apie ES piliečių teises, nuo paskutiniosios Pilietybės ataskaitos pasirodymo 2017 m. buvo susidurta su reikšmingais iššūkiais, taip pat situacijos nepalengvino ir COVID-19 pandemijos kontekstas, tačiau galima matyti ir teigiamų pokyčių. Pavyzdžiui, 9 iš 10 europiečių dabar žino ką reiškia būti „Europos Sąjungos piliečiu“, paskutiniuose Europos Parlamento rinkimuose dalyvavo didžiausias rinkėjų skaičius per dvidešimt metų, o Europos Parlamento atstovų tarpe sumažėjo skirtingų lyčių santykis.

2020 m. Pilietybės ataskaitoje apžvelgiama ES pilietybės pažanga nuo 2017 m. ir siūlomi nauji prioritetai bei veiksmai, kuriais ES piliečiams būtų galima gauti realią naudą užtikrinant, kad jie galėtų praktiškai naudotis savo teisėmis, ypač tarpvalstybiniu mastu. Ataskaitoje išdėstyti veiksmai pagal keturias pagrindines temas:
- stiprinti demokratinį dalyvavimą, piliečių įgalinimą ir skatinti piliečių įtraukimą į ES;
- palengvinti laisvą judėjimą ir supaprastinti kasdienį gyvenimą;
- ES pilietybės apsauga ir skatinimas;
- ES piliečių apsauga Europoje ir užsienyje, įskaitant apsaugą krizės/kritinės situacijos metu.

Su pilnu ataskaitos tekstu (anglų, vokiečių ar prancūzų kalba) galite susipažinti čia: https://ec.europa.eu/info/files/eu-citizenship-report-2020-empowering-citizens-and-protecting-their-rights_en