LT EN

Europos atminimo projektas „Rethinking the Democratic Future: Lessons from the 20th Century“

2020 12 30
Projektai
Projekto pavadinimas: Rethinking the Democratic Future: Lessons from the 20th Century
Organizacija: VšĮ Atviros Lietuvos fondas
Partneriai: Fundacja Res Publica im. Henryka Krzeczkowskiego (Lenkija), Kolegium Europy Wschodniej im. Jana Nowaka-Jezioranskiego we Wroclawiu (Lenkija)
Programos priemonė: Europos atminimas (2019 m.)
Parama projektui: 95 760 eurų

Apie projektą: Projektu siekta įamžinti demokratines revoliucijas ir paskatinti regionų mokymąsi iš įvairių demokratinių revoliucijų dabartinio demokratinio nuosmukio sąlygomis; kritiškai ir tiksliai reflektuoti demokratijos perėjimo procesus regione, siekiant užkirsti kelią nekritiškam, klaidingai informuotam istorijos naudojimui; pasimokyti iš demokratinių revoliucijų, jų intelektinio paveldo, skirto aktyviam pilietiškumui skaitmeniniame amžiuje.

Projekto metu buvo rengiamos skirtingo pobūdžio veiklos: vykdyti studijų turai Lietuvoje, Lenkijoje, Vengrijoje ir Latvijoje, viešos diskusijos, organizuota rudens mokykla Lenkijoje skirta jaunimo pilietiniam ugdymui/pamokoms iš demokratinių revoliucijų XX a. pabaigoje permąstyti (dalyvavo 11 jaunų tyrėjų bei studentų iš 9 Europos šalių), rengtos tarptautinės konferencijos, skirtos pilietinio aktyvumo ir nepaklusnumo bei revoliucijų temoms. Taip pat projekto metu vykdyta įvairi informacinė/analitinė veikla: parengtos keturios šalių atskaitos remiantis jose suorganizuotomis konsultacijomis, ruošiami ir publikuojami įvairūs interviu, komentarai ir straipsniai, naudojantis plačią aprėptį turinčiomis informacinėmis platformomis. Projektas įtraukė įvairiais tikslines grupes: istorikus, politikos teoretikus, pilietinės visuomenės ir žiniasklaidos atstovus, ypatingas dėmesys skirtas jaunimui. Tiesiogiai projektas aprėpė 250-330 žmonių iš 9 šalių, netiesiogiai pasiekta apie 30 000 žmonių. Projekto rezultate turėtų susiformuoti naujos dialogo ir tarpdiscipliniškumo linijos ginant demokratiją bei puoselėjant pilietinį ir politinį aktyvumą.

Projekto tinklalapis.