LT EN

Europos atminimo priemonės projektas: „Promise” (lt.Pažadėk) „Pagalba pabėgėlių integracijai per jaunimo dalyvavimą: 1951 konvencija ir šiandienos pabėgėliai" / „Promoting refugee Integration Support through youth Engagement: 1951 Convention and nowadays refugees“

2017 07 02
Projektai
Projekto pavadinimas: “Promise” (lt.Pažadėk) „Pagalba pabėgėlių integracijai per jaunimo dalyvavimą: 1951 konvencija ir šiandienos pabėgėliai" / „Promoting refugee Integration Support through youth Engagement: 1951 Convention and nowadays refugees“
Organizatorius: Mykolo Romerio Universitetas
Partneriai: Associazione Accoglierete Per La Tutela Dei Msna (Italija), Foundation For Access To Rights - Far (Bulgarija), Lietuvos Jaunimo Organizaciju Taryba (Lietuva), London South Bank University Lbg ( Jungtinė Karalystė), Pecsi Tudomanyegyetem - University Of Pecs (Vengrija), Sopianae Kulturális Egyesület (Vengrija), Sveuciliste Josipa Jurja Strossmayera Osijeko (Kroatija), Svjetski Savez Mladih Hrvatska (Vengrija), The Association Of Local Authorities In Lithuania (Lietuva), Universita Degli Studi Di Catania (Italija).
Finansavimo metai: 2016
Finansuotas pagal: 1 kryptį „Europos atminimas“
Parama projektui: 97.250 eurų

Projekto tikslas:
tikslas yra skatinti geresnį sprendimų priėmimą Europos mastu, susijusį su pabėgėliais priimančiose šalyse. Projektas apjungia mokslo institucijas, vietos valdžios, jaunimo organizacijas ir nevyriausybines organizacijas iš 6 šalių.

Projekto aprašymas:
Projektu siekiama paskatinti geresnį Europos priimamų sprendimų priėmimą pabėgėliams priimančiose bendruomenėse: a) sukuriant diskusijų forumus apie esminius Europos iššūkius dėl nepaprastosios pabėgėlių padėties, remiantis 1951 m. Pabėgėlių konvencija ir b) kuriant priemones, skirtas jaunimo įtraukimui į pabėgėlių integraciją tarptautiniu lygmeniu. Projekto poreikis kyla dėl besikeičiančios Europos aplinkos ir 1951 m. Konvencijos taikymo jau nuo jos priėmimo pradžios t.y. siekiant išspręsti II pasaulinio karo pabėgėlių padėties klausimus. 2015 m. Europa susidūrė su pabėgėlių judėjimo srautais, nematytais nuo Antrojo pasaulinio karo. Nors pirmieji judėjimai kilo tarp Europos gyventojų, šiandien iš savo namų bėga ir pagalbos ieško ne Europos piliečiai, kurie susiduria su nepakantumu ir daugybe naujų apribojimų, paplitusių Europos šalyse, kurie 1951 m. Konvencijos kontekste kelia susirūpinimą. Vykstantys pokyčiai, deja, bet dažniausiai tik trukdo, o ne padeda pabėgėlių integracijai. Susidariusi situacija reikalauja: a) Suvokti 1951 m. Konvencijos esminę svarbą dabartinių poreikių kontekste ir b) Sutelkti abipusį supratimą apie pabėgėlių apsaugą Europoje ir skleisti toleranciją vietos bendruomenėse per jaunimą. Projekto tikslams, kaip įrankis savivaldybėms dirbti su pabėgėlių integracija, bus sukurtas tarptautinis tokio pobūdžio darbui motyvuoto jaunimo tinklas. Jaunimas dalyvaus 6 viešose diskusijose skirtingose šalyse ir Europos konferencijoje dėl aktualiausių pabėgėlių klausimų 1951 m. Konvencijos kontekste. Tikimasi, kad projekto keliami klausimai ir veiklos ugdys toleranciją, abipusį ir geresnį piliečių, esančių skirtingose ES valstybėse narėse, supratimą apie pabėgėlių padėtį ir skatins ES šalyse palankesnes sąlygas pabėgėlių integracijai.

Daugiau informacijos apie projektą galima rasti:
www.promiserefugee.eu