LT EN

Europos atminimo priemonės projektas „Jews. United we stand" / "Žydai. Esame vieningi"

2017 07 01
Projektai
Projektas: ,,Jews. United we stand" / "Žydai. Esame vieningi"
Organizatorius: VšĮ Sveikatingumo idėjos
Partneriai: Otto Bartning-Arbeitsgemeinschaft Kirchenbau e.V. (OBAK, Vokietija), Association Connexion Roumanie (Pranzūzija), Seinų miesto administracija (Lenkja), Rygos žydų benduomenė (Latvija)
Finansavimo metai: 2017
Finansuotas pagal: 1 kryptį „Europos atminimas“
Paramos dydis: 97.750 Eur

Projekto tikslas:
Prisidėti prie piliečių supratimo apie Europos Sąjungą, jos istoriją ir įvairovę. Stiprinti istorinę Europos atmintį apie žydų tautą, kuriant galimybes diskusijai apie žydų istoriją ir ostrakizmą totalitarinių režimų sąlygomis iš nacionalinių perspektyvų, siekiant atskleisti informaciją dabarčiai. Didinti sąmoningumą apie atminimą, bendrą istoriją ir ES vertybes bei tikslus, skatinti taiką, jos vertybes ir žmonių gerovę, inicijuojant debatus, refleksiją, ir tinklų kūrimąsi. Projekto veiklomis siekiama paminėti žydų gyvenimą ir likimą, atgaivinti atsiminimus bendruomenėse ir pasaulyje.

Trumpas projekto aprašymas:
Europos šalyse gyveno ir dirbo didelės žydų bendruomenės, veikdamos kartu su vietos gyventojais kultūros, socialinėje, ekonominėje ir politinėje srityse, kurdami bendrą valstybės viziją. Šiai vizijai nebuvo lemta išsipildyti dėl ostrakizmo, totalitarinių režimų vykdytų represijų, kurių pasekmės vis dar jaučiamos Europoje.
Šio projekto tikslas - sudaryti galimybes diskutuoti iš nacionalinių perspektyvų apie žydų istoriją ir jų išskyrimą iš kitų tautų totalitarinių režimų sąlygomis, dalintis požūriais ir sustiprinti istorinį atminimą, kad būtų galima informuoti dabarties kartas. Tikslo siekiama įtraukiant skirtingų regionų piliečius į diskusijas ir interaktyvias programas, skirtas atminti totalitarinių režimų aukas, suprasti totalitarinių režimų ostrakizmo būdus, panaudojant šias žinias ateičiai, atpažįstant ostrakizmą užkirsti kelią tam tikrų visuomenės grupių atskirčiai, žinoti totalitarinių režimų priežastis ir pasekmes, pilietinio dalyvavimo kritinėse situacijose pavyzdžius ir prasmę, kurti priešpriešą neapykantą skatinantiems politiniams diskursams ir kitiems propagandos šaltiniams, tarptautiniu bendradarbiavimu mokantis apie jautrius istorinius klausimus, stiprinant socialinį supratingumą ir bendruomeniškumo jausmą griaunant istorijos mitus, panaikinant kaltės, aukos jausmą, konfliktus tautų ir bendruomenių prisiminimuose, suteikiant galimybę dalyvauti piliečiams, skatinant kaimyniškumo jausmą. Visos šios pamokos gali būti išmoktos iš žydų ir kitų europiečių istorijos. Bus organizuojamos 4 konferencijos dalyviams iš 5 šalių, parengtas ir paskelbtas rekomendacijų žinynas su istorijomis, tyrimais, surinktais prisiminimais ir konferencijų išvadomis 6 kalbomis, parengtas ir pristatytas turizmo maršrutas, sukurtas trumpas filmas, pristatantis projekto temas.

Laukiami projekto rezultatai:
4 tarptautinės konferencijos, rekomendacijų leidinys 6 kalbomis, 1 turistinis maršrutas ir jo pristatymas, 10 video siužetų, keliaujanti paroda.

Daugiau informacijos apie projektą galima rasti:

Tinklalapyje: www.inovatoriai.lt