LT EN

Didesnė ES parama pilietinės visuomenės sektoriui 2021 – 2027 m.

2020 11 23
Programa
Europos Parlamentas ir Taryba lapkričio 10 d. pasiekė dvišalį susitarimą ir paskelbė, jog naujajai Teisių ir Vertybių (Citizens, Equality, Rights and Values) programai, į kurią nuo 2021 m. įsilies dabartinė „Europa piliečiams“ programa, skirs papildomus 800 milijonų eurų iš ES biudžeto. Tad iš viso 2021 - 2027 m. laikotarpiu Teisių ir Vertybių programa apims 1,6 milijardų biudžetą ir galės svariai prisidėti prie pilietinių organizacijų stiprinimo, europinių vertybių skatinimo, pagrindinių žmogaus teisių gynimo ir demokratijos puoselėjimo.

Nors išsamių detalių kaip atrodys Teisių ir Vertybių programos konkrečios priemonės Europos Komisija ir agentūra EACEA dar neatskleidžia tol, kol nebus galutinai patvirtintas bendras daugiametis ES biudžetas 2021 – 2027 m. laikotarpiui, tačiau jau užsimenama apie tai, kad pirmieji kvietimai teikti paraiškas projektams ir kriterijai jiems gali būti skelbiami jau 2021 m. sausio mėnesį, o pirmieji terminai gali būti balandžio – gegužės mėnesiais. Sekite mūsų žinias ir sužinokite informaciją apie naująją programą pirmieji.