LT EN

Artimiausias paraiškų teikimo terminas - rugsėjo 1 d.

2014 07 01
Programa
Primename, jog iki 2014 m. rugsėjo 1 d. paraiškas galima teikti visoms trims ES programos „Europa piliečiams“ 2 krypties - Demokratinis įsipareigojimas ir piliečių dalyvavimas priemonėms:

Miestų partnerystė. Parama skiriama vieno renginio/susitikimo projektams, kuriais susigiminiavusių ar bendradarbiaujančių miestų piliečiai raginami vienytis sprendžiant su Programos tikslais susijusius klausimus (ilgiausia renginio trukmė - 21 diena). Projekto veiklų tinkamas įgyvendinimo laikotarpis - tarp 2015 metų rugsėjo 1 d. ir 2015 m. gruodžio 31 d. Paramos dydis nuo 5.000 iki 25.000 eurų.

Miestų tinklai. Parama skiriama susigiminiavusių ar bendradarbiaujančių miestų teminiams arba ilgalaikių tinklų kūrimo projektams, kuriais užtikrinamas ar skatinamas įvairiapusis, intensyvus ir organizuotas miestų bendradarbiavimas Europos mastu (projekto trukmė - iki 24 mėn.) . Projektas turi prasidėti tarp 2015 m. birželio 1 d. ir 2015 m. gruodžio 31 d. Paramos dydis nuo 12.500 iki 150.000 eurų.

Pilietinės visuomenės projektai. Remiami projektai, kurie tiesiogiai įtraukdami piliečius, suteikia jiems galimybę prisijungti prie ES politikos formavimo proceso ir yra kviečiami veikti kartu Europos mastu (projekto trukmė - iki 18 mėn.). Projektas turi prasidėti tarp 2014 m. rugsėjo 1 d. ir 2015 m. sausio 31 d. Paramos dydis - nuo 12.500 iki 150.000 eurų.

Daugiau informacijos apie šias priemones galite rasti Programos vadove, Agentūros EACEA tinklalapyje arba šio puslapio skiltyje 2 kryptis. Paraiškas rengiančias organizacijas „Europa piliečiams" biuras rugpjūčio 7 d. kviečia į informacinį seminarą (daugiau apie renginį ir registracija čia).