LT EN

ALDA organiazcijas siekiančias įgyvendinti veiklas pilietiškumo didinimo srityje ir ieškančias dalinio finansavimo iki rugsėjo 18 d. kviečia teikti paraiškas

2016 09 06
Nuorodos
ALDA - Europos asociacija vietos demokratijai palaikyti, jau ne vienerius metus remia ir palaiko veiklas įgyvendinamas aktyvaus Europos pilietiškumo srityje. Atsižvelgiant į tai, ALDA kviečia teikti paraiškas šio pobūdžio veikloms nuo 2016 m. rugsėjo 1 d. iki gruodžio 31 d.

Paraiškos turėtų atitikti pagrindinį ALDA asociacijos tikslą: skatinti gerąsias valdymo modelio praktikas ir piliečių dalyvavimą vietos lygmeniu. Reikalavimus atitinkančios veiklos turėtų prisidėti prie aktyvaus piliečių įsitraukimo į aktualias veiklas pagal Europos Sąjungos darbotvarkę ir prisidėti prie integracijos ES lygmeniu didinimo.

Šis kvietimas skirtas vietos valdžios institucijoms ir pilietinės visuomenės organizacijoms iš: Suomijos, Švedijos, Norvegijos, Danijos, Austrijos, Nyderlandų, Vengrijos, Portugalijos, Čekijos, Slovakijos, Estijos, Lietuvos, Latvijos, Vokietijos, Kipro, Liuksemburgo, Didžiosios Britanijos, Airijos, Islandijos.

SVARBU: Veiklos, kurias dalinai finansuoja ALDA negali būti finansuotos iš ES fondų/programų.

Paraiškų teikimo terminas: rugsėjo 18 d.
Pirmenybė bus teikiama partnerystėms tarp pilietinės visuomenės ir vietos valdžios institucijų.

Annex 1 – Project Proposal 2016
Annex 2 – Budget Proposal 2016
Daugiau informacijos rasite čia.