LT EN

Agentūros informacija apie projektų įgyvendinimą koronaviruso pandemijos metu

2020 03 12
Programa

Agentūros EACEA informacija


Kovo 6 d. agentūra EACEA programos naujienų skiltyje paskelbė žemiau esančią žinią apie projektų veiklų įgyvendinimą plintant koronavirusui.

Nacionalinėms institucijoms ėmusis priemonių koronaviruso plitimui apriboti, EACEA agentūroje buvo tariamasi kaip tai galėtų paveikti ES finansuojamus projektus, kurių įgyvendinimas būtų sutrikdytas arba iš dalies paveiktas apribojus mobilumo galimybę. Atsižvelgiant į situaciją EACEA primena, kad projektams vadovaujančios ir dalyvaujančios organizacijos per artimiausias savaites turėtų susisiekti su atskirais dalyviais, kurie jau yra ar planuoja išvykti į paveiktas teritorijas ar iš jų; jie turėtų laikytis oficialių nacionalinių rekomendacijų, priimtų kompetentingų vietos institucijų.

Atsižvelgiant į kontekstą, rekomenduojama toliau įgyvendinti suplanuotas veiklas tiek, kiek tai yra įmanoma, o dalyvaujančios organizacijos ir asmenys turi nuspręsti dėl tinkamo ir proporcingo veiksmų plano, atsižvelgdami į oficialias nacionalinių institucijų patvirtintas priemones. Dalyviams taip pat turėtų būti priminta apie pagalbą, kurią gali suteikti ambasados, konsulatai ir garbės konsulatai jų buvimo šalyje.

EACEA taip pat primena, kad visuose paramos skyrimo Susitarimuose yra numatyta „force majeure“ išlyga, kuri gali būti taikoma mobilumo apribojimams, kai tai nustato atsakingos nacionalinės institucijos. Tačiau atkreipkite dėmesį, kad nenugalimos jėgos (force majeure) atvejai, kurie gali trukdyti įprastam numatytų projekto veiklų įgyvendinimui, bus analizuojami kiekvienu atveju atskirai, t. y. kai bus vertinamos tinkamos finansuoti išlaidos.

Papildomos informacijos apie situaciją galite rasti Komisijos svetainėje ir Europos ligų prevencijos ir kontrolės centro tinklalapyje.