LT EN

Agentūros EACEA žinutė paramos gavėjų, partnerių ir ekspertų dėmesiui

2020 03 27
Programa
Kovo 25 d. agentūra EACEA atnaujino informaciją paramos gavėjams, kurių projektai yra paveikti koronaviruso epidemijos. Originalią žinutę anglų kalba galite rasti agentūros tinkalalpyje.

Jei projekto ar sutarčių įgyvendinimą apsunkina koronaviruso COVID-19 paplitimas, paramos gavėjai / partneriai / ekspertai pirmiausia turi informuoti vykdomąją agentūrą (EACEA) elektroniniu paštu susisiekiant su atsakingu už projektą darbuotoju, su kuriuo paprastai bendraujate arba siunčiant laišką į atskirų programos priemonių pašto dėžutes ir išsamiai aprašykite problemą bei jos poveikį projekto įgyvendinimui.

Bet kokiu atveju, bus taikomos šios lengvinančios priemonės:

1) Išlaidų tinkamumas jau įgyvendinamoms veikloms ar sutartims

Jei asmenims, turėjusiems dalyvauti mobilumo veiklose, susitikimuose ar renginiuose, tai daryti neleidžiama, pavyzdžiui, dėl pastaruoju metu vykusių kontaktų su asmeniu, kuris kenčia nuo viruso, ar dėl buvimo didelės rizikos vietoje, EACEA atskirais atvejais gali laikyti tinkamomis* kelionės ar apgyvendinimo išlaidas, kurių nebuvo galima atšaukti ir kurios nėra kompensuojamos iš kitų šaltinių, jei paramos gavėjai / partneriai / ekspertai pateikia atitinkamus patvirtinamuosius dokumentus (ypač tais atvejais, kai jie kreipėsi dėl išlaidų kompensavimo, bet paslaugas teikianti šalis atsisakė kompensuoti).

2) Kai dėl COVID-19 neįmanoma įgyvendinti veiklų ar sutarties

Kai sutarčių vykdymą apsunkina COVID-19 (pavyzdžiui, dėl to, jog nėra reikalingų darbuotojų, neįmanoma veiklų vykdyti viruso paveiktoje zonoje ar bet kokiu kitu atveju, kuris gali būti laikomas "force majeure"), EACEA gali sutikti su veiklų pakeitimais ar jų atlikimo atidėjimu. Tai galėtų būti padaryta gavus pagrįstą paramos gavėjo / partnerio / eksperto prašymą pakeisti sutartį, taip pat pratęsiant jos įgyvendinimo (vykdymo) laikotarpį.

Dokumentacija

Paramos gavėjai / partneriai / ekspertai turi rinkti ir saugoti atitinkamus dokumentus, kurių gali prireikti vėliau, kad būtų įrodytas / pagrįstas bet koks sprendimas, turintis įtakos projekto įgyvendinimui (ypač finansiniu požiūriu).

Keičiantis situacijai gali būti paskelbti kiti atnaujinimai.

* jei jie atitinka bendrąsias tinkamumo sąlygas, išdėstytas dotacijos susitarime / sprendime arba sutartyje.