LT EN

ALDA leidinys apie piliečių dalyvavimą priimant sprendimus vietos lygiu

2014 07 03
Leidiniai
Citizens’ participation at the local level in Europe and Neighbouring Countries – taip vadinasi Europos vietos valdžios organizacijų asociacijos ALDA naujausias leidinys.
Asociacija ALDA vienija daugiau kaip 160 narių, apjungdama vietos valdžios ir pilietinės visuomenės organizacijas Europoje ir už jos ribų, ir siekia populiarinti efektyvias valdžios veiklos formas bei piliečių įsitraukimą vietos lygiu.
15 metų veiklos patirtį turinti ALDA šio leidiniu siekia atskleisti piliečių dalyvavimo vietos lygiu naudą. Knygoje apžvelgiamos asociacijos narių gerosios praktikos, pateikiamos ekspertų nuomones ir per konkrečius pavyzdžius atskleidžiama kaip ir kodėl piliečių įtraukimas nulemia efektyvesnių sprendimų priėmimą, ilgalaikį ir subalansuotą regiono plėtrą.
Leidinio pabaigoje pateikiamos išvados ir pasiūlymai ateities veikloms, kuriomis būtų galima reikšmingai prisidėti prie demokratiškos savivaldos plėtojimo. Todėl leidinys itin rekomenduojamas tiems, kas ketina vykdyti veiklas per naujai patvirtintą „Europa piliečiams“ 2014-2020 programą, taip pat tiems, kurie dirba apjungdami aktyvaus pilietiškumo ir plėtros temas.

Daugiau informacijos ir leidinio užsakymo formą rasite čia >>