LT EN

Partnerių paieška 2020 kovo 3 d. paraiškų teikimo terminui

2020 02 13
Udruženje Paraplegičara Mačvanskog Okruga (Macva apskrities paraplegijos asociacija, Serbija) norėtų prisijungti prie 2 krypties projektų.
Asociacija norėtų būti partneriais projektuose, skirtuose demokratinės visuomenės ir pilietinio dalyvavimo temoms. Organizacija turi nemažai patirties dirbant su eismo saugumo skatinimu jaunimo tarpe, o artimiausiuose planuose – įtraukaus turizmo skatinimas, ypatingą dėmesį skiriant negalią turinčių žmonių integravimui į visas socialinio gyvenimo sritis.
Daugiau informacijos apie asociaciją ir kontaktai čia.

European Laboratory on Training, Education and Citizenship / EuLabTEC (Italija) ieško partnerių Miestų tinklų priemonės projektui „Challenge Europe: Citizens against Euroscepticism“
EuLabTEC asociacija plėtoja veiklas, susijusias su pilietiškumo ugdymu, ir skaitmeninėje bei fizinėje erdvėje suteikia galimybes Europos profesionalams ir asociacijoms keistis gerosiomis patirtimis Europos augimui skatinti.
Projekto „Challenge Europe: Citizens against Euroscepticism“ pagrindinis tikslas yra paskatinti diskusijas apie Europos ateitį ir augantį euroskepticizmą per patirties pasidalinimą tarp savaivaldybių. Projekte numatoma plačiau aptarti tokias temas: dalyvavimas viešame gyvenime (kaip viešojoje diskusijoje įtraukiami piliečiai), ES fondai (kaip ES fondai skatina savivaldybių augimą), imigracija (kaip su ja tvarkomasi ir kaip būtų galima gerinti integracijos sąlygas), ekonominė krizė (kokių veiksmų imasi savivaldybės krizei spręsti ir kokias naujas galimybes galima pasiūlyti piliečiams), sanglaudos politika (kaip sumažinti ekonominius ir socialinius skirtumus bei paskatinti darnų vystymąsi).
Išsamų projekto aprašymą ir kontaktus galima rasti čia.

Botevgrad savivaldybė (Bulgarija) norėtų būti partneriu Miestų tinklų priemonės projektuose
Sofijos šiaurėje esanti ir 31 tūkst. gyventojų apimanti savivaldybė norėtų partnerio teisėmis prisijungti prie projektų, vykdomų pilietinių teisių, pilietinio dalyvavimo, ES pilietybės, socialinės raidos, žmonių sąveikos ar kultūros mainų srityse.
Daugiau Informacijos apie savivaldybę ir kontaktus rasite čia.

Beta Media Center (Serbija) norėtų prisijungti partnerio teisėmis prie bet kurios priemonės projektų.
Beta Media Center yra nevyriausybinė organizacija, kurios tikslas yra pilietinio sektoriaus ir demokratinių vertybių stiprinimas Serbijoje ir regione. Centras savo tikslų siekia įgyvendindamas įvairių formatų projektus, skirtus lygių galimybių visuomenės augimui ir yra įgyvendinęs 38 iniciatyvas, bendradarbiaujant su ES, Atviros visuomenės fondais, USAID, UNDP, IREX, Vokietijos, Prancūzijos, JAV ir Šveicarijos ambasadomis bei kitomis organizacijomis.
Platesnį organizacijos aprašymą, kontaktus ir informaciją, kuo galėtų prisidėti prie projekto būdami partneriais, galite rasti čia.

Umbrijos regiono nacionalinė vartotojų asociacija Unione Nazionale Consumatori Umbria (Italija) norėtų būti partneriais bet kurios priemonės projektuose.
Trumpai apie organizaciją: pagrindinis organizacijos tikslas yra piliečių atstovavimas ir vartotojų teisių gynimas rengiant ir siūlant įstatymų pakeitimus, suteikiant vartotojams pagalbą, didinant visuomenės informuotumą ir rengiant mokymus vartotojų teisių srityje. Organizacija yra Europos Sąjungos ir tarptautinių vartotojų teisių tinklų narė, daugiausiai dirbanti su vietos savivaldos bei švietimo institucijomis, turinti nemažą tarptautinių projektų įgyvendinimo patirtį. Organizacija gali prisijungti prie plėtojamų Europos projektų ir pasiūlyti pasidalinti savo patirtimi bei įgūdžiais.
Daugiau informacijos apie organizaciją ir kontaktai čia.

Riebini savivaldybė (Latvija) norėtų būti partneriu Miestų partnerystės ar Miestų tinklų projekte
Latvijos pietryčiuose esanti Riebini savivaldybė, kurioje gyvena virš 5000 gyventojų, prisijungtų prie projekto žemės ūkio, kultūros, muzikos, tradicinių amatų ir sporto, o ypač jaunimo veiklos ir pilietinio dalyvavimo temomis.
Plačiau apie savivaldybę ir kontaktai čia.