LT EN

Programa „Europa piliečiams“:

„Europa piliečiams“ 2007-2013

„Europa piliečiams“ (2007 – 2013 m.) - tai Europos Sąjungos programa, kuri buvo skirta aktyviam Europos pilietiškumui skatinti ir buvo įgyvendinama nuo 2007 m. sausio 1 d. iki 2013 m. gruodžio 31 d. Nuo 2014 m. veikia naujos kartos „Europa piliečiams“ (2014 – 2020 m.) programa.


Programos „Europa piliečiams“ (2007 – 2013 m.) bendrieji tikslai buvo šie:


 • Suteikti piliečiams galimybę veikti kartu ir dalyvauti kuriant artimesnę, kultūrų įvairovės pagrindu suvienytą ir praturtintą Europą, kuri yra demokratiška ir atvira pasauliui, taip ugdant Europos Sąjungos pilietiškumą;
 • Ugdyti europietišką identitetą, grindžiamą bendromis vertybėmis, istorija ir kultūra.
 • Skatinti piliečių supratimą, kad jie yra Europos Sąjungos šeimininkai;
 • Stiprinti Europos piliečių tarpusavio supratimą, gerbti ir skatinti kultūrų bei kalbų įvairovę, taip skatinant kultūrų dialogą.

Specialieji programos tikslai buvo tokie:


 • Bendradarbiaujant Europos lygmeniu, skatinti pilietinės visuomenės organizacijų veiklą, diskusijas ir svarstymus, susijusius su Europos pilietybe ir demokratija, bendromis vertybėmis, bendra istorija ir kultūra;
 • Skatinti visų programoje dalyvaujančių šalių piliečių ir pilietinės visuomenės organizacijų bendradarbiavimą, prisidedant prie dialogo tarp kultūrų, pabrėžiant tiek Europos įvairovę, tiek vienybę, daug dėmesio skiriant veiklai, kuria užmezgami artimesni ryšiai tarp anksčiau į Europos Sąjungą įstojusių valstybių narių piliečių ir po 2004 m. balandžio 30 d. įstojusių valstybių narių piliečių.

Temos, kurioms buvo teikiamas prioritetas


 • Europos Sąjungos ateitis ir jos pagrindinės vertybės;
 • Aktyvus Europos pilietiškumas: piliečių dalyvavimas ir demokratija Europoje;
 • Tarpkultūrinis dialogas;
 • Žmonių gerovė – užimtumas, socialinė sanglauda ir darnus vystymas;
 • ES politikos poveikis visuomenei.

„Europa piliečiams“ (2007 – 2013 m.) programos dalyviai


Programoje dalyvavo visos 28 Europos Sąjungos šalys narės: Airija, Austrija, Belgija, Bulgarija, Čekija, Danija, Didžioji Britanija, Estija, Graikija, Italija, Ispanija, Kipras, Kroatija, Latvija, Lenkija, Lietuva, Liuksemburgas, Malta, Nyderlandai, Rumunija, Portugalija, Prancūzija, Slovakija, Slovėnija, Suomija, Švedija, Vengrija, Vokietija. Taip pat programoje dalyvavo kaimyninės ES šalys: Makedonija, Albanija, Bosnija ir Hercegovina, Juodkalnija ir Serbija.
Programoje galėjo dalyvauti tik ne pelno siekiančios organizacijos, turinčios juridinio asmens statusą. Tai vietos valdžios institucijos ir organizacijos, Europos viešosios politikos tyrimų organizacijos (moksliniai institutai), piliečių grupės ir visuomenės organizacijos, nevyriausybinės organizacijos, verslo asociacijos, švietimo įstaigos, organizacijos, aktyviai veikiančios savanoriškos veiklos srityje ir t.t.

Programos „Europa piliečiams“ (2007 – 2013 m.) struktūra


Pagal programą „Europa piliečiams“ buvo remiami projektai, kuriais skatinama aktyvus pilietiškumas Europoje. Kad programa pasiektų savo tikslus, joje buvo numatomos keturios veiksmų kryptys, suskirstytos į atskirus veiksmus:
1 veiksmas. Aktyvių piliečių Europa.
1 priemonė. Miestų giminiavimasis:
1.1. Miestų giminiavimosi veiklai skirti piliečių susitikimai;
1.2. Teminiai susigiminiavusių miestų tinklai;
2 priemonė. Piliečių projektai ir paramos priemonės:
2.1. Piliečių projektai;
2.2. Paramos priemonės.
2 veiksmas.Aktyvi Europos pilietinė visuomenė.
2.1. Struktūrinė parama Europos viešosios politikos tyrimų organizacijoms (moksliniams institutams);
2.2. Struktūrinė parama pilietinės visuomenės organizacijoms Europos lygiu;
2.3. Parama pilietinės visuomenės organizacijų įgyvendinamiems projektams.
3 veiksmas. Kartu Europos labui.
4 veiksmas. Gyva Europos atmintis.

Išsamesnę informaciją apie kiekvieną priemonę galite rasti senajame lietuviškame programos tinklalapyje.

Biudžetas


2007 – 2013 m. laikotarpiu programai buvo skiriamas bendras 215 mln. eurų biudžetas visam laikotarpiui.
Biudžeto struktūra pagal veiksmus:
• 1 veiksmas – apie 45 proc.;
• 2 veiksmas – apie 31 proc.;
• 3 veiksmas – apie 10 proc.;
• 4 veiksmas – apie 4 proc.

Informacija


• Daugiau informacijos apie 2007 – 2013 metų „Europa piliečiams“ programos periodą galite rasti senojoje lietuviškoje programos svetainėje.
• Agentūros EACEA tinklalapis, skirtas „Europa piliečiams“ programos 2007 - 2013 m. periodui.